Kaplinler

Bir kaplin, iki şaftı birleştiren, enerjiyi şaftın bir ucu arasında onu tahrik edene doğru hareket ettiren ve iki şaftın montajındaki veya hizalanmasındaki hataları emen mekanik bir cihaz olarak tanımlanabilir. Önde gelen bir kaplin üreticisi olarak WLY, satışa farklı tipte mekanik ve endüstriyel kaplinler sunmaktadır. Aşağıda daha fazla bilgi kontrol edin ve ilgileniyorsanız bizimle iletişime geçin!

Kaplin nedir?

"Kaplin" terimi, uçlarına yakın dönen iki şaftı birbirine bağlayan bir cihazı ifade eder. Gücü aktarmak için kullanılır ve hafif bir uç hareketine ve hizasızlığa izin verir. Bu, takım tezgahları ve inşaat gibi birçok farklı uygulama için gereklidir.

Bağlanma süreci karmaşık bir süreç olabilir. İki şey arasındaki bağlantının kalitesini belirleyen birçok faktör vardır. En yaygın tipler arasında esnek kaplin yanı sıra rijit kaplin bulunur. gibi başka bağlantı türleri de vardır. çene bağlantısı, zincir bağlantı, lastik bağlantısı vb.

Mekanik bağlantı, tüm sistemin etkinliği için hayati öneme sahip olsa da, kendi tehlikelerini de beraberinde getirir. Rijit kaplinli sistemlerin yönetimi ve değiştirilmesi daha zordur. Ek olarak, bir öğede yapılan herhangi bir değişiklik diğer bileşenleri etkileyebilir. Zayıf kuplajlı bir sistem yapmak dış kuvvetlere karşı direncini arttırabilir.

Yüksek Torklu Esnek Kaplin

Satılık Farklı Kaplin Türleri

Şaft kaplinleri, esnek kaplinler, dişli kaplinler, flanş kaplinler ve lastik burçlar dahil olmak üzere çeşitli kaplin tipleri mevcuttur. Her bağlantı türünün belirli bir işlevi ve uygulaması vardır. Bazı kaplin türleri, yüksek hız ve yüksek tork uygulamaları için tasarlanırken, diğerleri şok yüklerini absorbe edebilmektedir.

Kaplin Ne Yapar?

Kaplin, iki dönen şaftı birbirine bağlayan mekanik bir cihazdır. Ana işlevi, gücü dinamik ve doğru bir şekilde aktarmaktır. Ayrıca cihaz, darbelerden zarar görebilecek çevredeki bileşenleri de korur.
Kaplinler pompalarda, jeneratörlerde, motorlarda ve diğer güç aktarım cihazlarında kullanılmaktadır. Genellikle esnektirler ve titreşimleri ve yanlış hizalamaları emebilirler. Bu, enerji kaybını en aza indirmeye yardımcı olur.

En Ucuz Kaplin

Mekanik Kaplinin Özellikleri

Kaplinler faydalar ve sınırlamalar sağlar. Dişli tahrikli veya kaynaklı bağlantılar, mekanik kaplinlerin yerini almaz. Mekanik kaplinler aşağıdaki özelliklerle donatılabilir.

  • Güç İletir

Mekanik bir kaplin, sürücü tarafından tahrik edilen tahrik miline bağlanır. Bu şekilde, tahrik miline ve sürücüye bir bağlantı görevi görerek enerji aktarırlar.

  • Aşırı yüklenmeye karşı koruma

Aşırı yükler için emniyetli mekanik kaplinler, miller arasında aktarılan tork miktarını sınırlar. Bu şekilde tahrik sistemini ve sürücüyü sıkışma ve aşırı yüklenmeye karşı korurlar.

  • Yanlış hizalamayı emer

Mükemmel bir dünya yok. Üretilen parçalar mühendisliğe imkan verecek doğru toleranslarda üretilir. Şaftların ideal konumunu bulmak gerçek hayatta kolay bir iş değildir. Bu nedenle giriş milleri ile çıkış millerinin kaynaklanması, millerin hizalı olmaması durumunda ideal bir yöntem değildir. Kaplinler, miller arasındaki herhangi bir yanlış hizalamayı düzeltmeye yardımcı olabilir.

  • Şokları ve titreşimleri absorbe edin

Motoru veya motoru etkileyen titreşim ve darbelerin azaltılması motorun ömrünü uzatabilir. En iyi uygulama, girişten çıkışa olan bir şafttan titreşim aktarımını azaltmak için kaplini kullanmak ve kaplin bağlantıları rijitliğe sahip olmadığından işlemi tersine çevirmektir.

Yüksek Torklu Esnek Mil Hassas Kaplinler

Kaplinler Ne İçin Kullanılır?

Çeşitli uygulamalar için çeşitli kaplin türleri kullanılır. Şaftlar arasında güç ve dönme hareketini iletmeye yardımcı olurlar. Sert veya esnek olabilirler. Şokları ve titreşimleri emmek için de kullanılabilirler. Bu bağlantılar, makineyi hasardan korumak için kullanılır.

Güç aktarımında, kaplinler genellikle bir sistemin sönümlemesini ve sertliğini değiştirmek için kullanılır. Şaftların normalde doğrusal bir şekilde bağlanmadığı uygulamalarda özellikle yararlıdırlar. Titreşimleri azaltmada ve ekipmanın ömrünü uzatmada önemli olan bir özellik olan küçük bir hiza bozukluğuna izin verirler.

Esnek kaplinler, gücü dahili bir ayırıcı mile iletmek için esnek metal kompleks diskler kullanır. Yüksek hız yetenekleri vardır ve 1.5 dereceye kadar kaymalara uyum sağlayabilirler. Ayrıca şok yüklerini kaldırabilirler ve genellikle orta torklu servolar için kullanılırlar.

Dişli kaplinler genellikle yüksek beygir gücü uygulamalarında kullanılır. Düşük hızlı uygulamalarda da kullanılırlar. Göbekler üzerindeki dişlerle birbirine geçen dişleri içeren bir manşon ile inşa edilmişlerdir. Az miktarda şok yükünü kaldırabilirler, ancak bu miktarı aşan şokları absorbe edemezler.

Kaplinler Ne İçin Kullanılır?